Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Zarząd Związku

Przewodniczący - Zbigniew Jadczak 
Wiceprzewodniczący - Wiesław Młyńczyk 
Sekretarz - Grzegorz Dobosz
Skarbnik - Sławomir Zymek
Członek - Zbigniew Kamiński
Członek- Grzegorz Kolac

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Arkadiusz Michalak 
Członek - Bolesław Solecki
Członek - Marian Drużyński